donderdag 6 maart 2008

Eurotour

Individualisme
Individualisme is een filosofisch standpunt waarbij het belang van het individu boven dat van de gemeenschap wordt geplaatst; daarmee is het tegengesteld aan collectivisme

Collectivisme
Collectivisme is het stellen van het belang van de gemeenschap boven dat van het individu. Het is daarmee het tegenovergestelde van individualisme. Voorbeelden van staatkundige systemen waarin collectivisme een belangrijke rol spelen zijn socialisme, communisme, stalinisme, maoïsme, fascisme en nationaal socialisme. Ook democratie kan gezien worden als een collectivistisch ideaal.

Uit Wikipedia

Conceptuele kader
We wonen in een maatschappij die steeds wordt gericht op het individu. Een vreemde hybride tussen individualisme en collectivisme. Mensen willen zo zelfstandig mogelijk wonen. Geen hulp van iemand krijgen en geen hulp aan iemand geven. Zo min mogelijk banden met andere mensen aangaan en met sommige mensen nooit een band aanleggen.

Sommige mensen vinden het helemaal niets om op een warme stoel te gaan zitten die iemand anders gebruikt heeft of de deurklink van een openbaar gebouw met blote handen aan te raken. Ze nemen nooit een hapje van de appel van een vriend.

Volgens een onderzoek, vinden mensen die een politiek rechtse voorkeur hebben zulke dingen normaal en mensen met linkse voorkeur vinden het juist andersom. Een warme stoel in de bus vinden ze gezelliger dan een koude stoel.

Mijn fotografische project
Op straat zijn miljoenen munten die elke dag naar een andere hand gaan. Munten makken onzichtbare banden tussen mensen. Tussen moslims en christelijke mensen, tussen arme en rijke, tussen kinderen en ouderen, tussen westerse en oosterse mensen, tussen daders en slachtoffers, tussen rechtse mensen en linkse mensen, tussen vrienden en vijanden, tussen individualisten en collectivisten, tussen jij en ik.

Heb je je ooit afgevraagd waar de euromunt die nu in je portemonnee zit, is geweest? Met welke mensen had hij contact voor dat hij in je handen is gekomen? Welke mensen “jouw” euro eerder bezeten heeft? Met wie ben je onzichtbaar verbonden voor een gemeende aanraking?


Ik wil een euro munt gaan volgen of een deel daarvan. Ik wil een van de miljoenen onzichtbare netwerken proberen in beelden vast te leggen. De mobiliteit van de euromunt lacht de maatschappelijke theorieën uit.

Geen opmerkingen: