woensdag 21 november 2007

Lezing door Martin van den Oever

De statische camera. Tussen stilstand en beweging

John Berger stelde ooit dat de introductie van de handcamera het fotograferen van een ritueel tot een reflex heeft gemaakt. ('Uses of Photography. For Susan Sontag', About Looking, New York 1980, p. 52–67)
De 35 mm camera heeft ongetwijfeld in sterke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van de na-oorlogse documentaire fotografie waarin de straat een centraal onderwerp vormt.

['Stereofoto's leven meer dan filmbeelden omdat ze de rust van de werkelijkheid in tact laten. De cinema geeft ons de onrust van haar beweging. De rust van de blik lijkt belangrijker.']

Het fenomeen van de statische camera en dan met name op het grensvlak van de beeldende kunst en antropologie vormt vanuit de hedendaagse beroeps- en kunstpraktijk een belangrijk onderwerp voor nader onderzoek. Mede om de grenzen van het medium fotografie te verkennen. Martin van den Oever houdt zich hier theoretisch en praktisch bij uitstek mee bezig. (uit het programa)
Ik vond het een interessante lezing. We hebben ook fragmenten van het werk van de volgende mensen gezien:

- Martin van de Orver (Spiegelportret, Indonesische portretten)
- Bert Haanstra (Rembrandt schilder van de mens, Allema)
- Marjoleine Boonstra (Britanya)
- Ramon Gieling (Leven met je ogen over het maken van To Sang)
- Michal Butink (Flash)
- Victor Kossakovsky (Svyato) full gezien

Na drie en een half uur non stop waren we klaar. Moe en koud maar een stuk wijzer, hoop ik. Het is interessant de visie van ervarener mensen te horen.

Geen opmerkingen: