vrijdag 9 november 2007

Eenzaamheid versus Privacy

Waar ligt de grens?

Eenzaamheid:
1.Eenzame mensen voelen zich alleen
2.Als iets eenzaam is,is het stil en zonder veel mensen=verlaten
3.Is het gevoel dat je alleen bent, van geïsoleerd zijn van 'de anderen'. Eenzaamheid wordt vaak ervaren als er een verschil is tussen het contact wat je wenst en het contact dat er is

Privacy:
1. Privé-leven, is alleen voor jezelf
2. Het recht om met rust te worden gelaten
3. De mogelijkheid om alleen te zijn, zonder dat anderen je zien of alles van je weten.

Uit Van Dale

Privacy is een ruim begrip: het gaat onder meer om de bescherming van persoongegevens bescherming van het eigen lichaam en van de eigen woning, de bescherming van familie en gezinsleven, en het recht vertrouwelijk te communiceren via, brief, telefoon, e-mail en dergelijke. Privacy betekent dat men dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar inbreuk op maakt of zelfs weet van heeft. Privacy heeft met verschillende disciplines te maken, zoals ethiek,informatiekunde en rechtsgeleerdheid.

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Ik denk dat vanwege onze sociale aard we niet zo makkelijk de relatie met andere mensen kunnen beperken. Wij wonen in een maatschappij en de relaties tussen de leden kan niet altijd beperk zijn. Of wel?

De mensen die veel privacy willen voelen zich op een gegeven moment eenzaam?

De mensen willen alles van andere mensen weten maar ze willen niet dat iedereen alles van hen weet.

Sociaal
De eigenschap sociaal betekent strikt genomen dat een organisme (zoals de mens, de mier of de bij) geneigd is om in groepen te leven.
Betrokken op de mens wordt met sociaal vaak bedoeld: het hebben van gevoel voor de noden van de medeleden van de samenleving, als in humanitair, medemenselijk en menslievend, vaak geassocieerd met linkse politiek of met religieuze overtuigingen.

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Stanpunt:

Ik ben geïnteresseerd in de telefonische communicatie als maatschappelijke gebeurtenis. Voor het internet was de telefoon ook een revolutionair medium om de privacy te onderbreken of de eenzaamheid te verminderen. Tegenwoordig is de telefoon iets gewoons maar nog steeds belangrijk voor het maatschappelijk proces. Als iemand jou belt, kan je beslissen of je je eenzamheid wilt onderbreken of juist je privacy met iemand anders wilt delen. Daarentegen als je zelf iemand belt, ben je bewust dat je inde privacy van iemand anders breekt.
Hoe zit nou met de call centers?
Normaal gesproken is een telefoongesprek meer persoonlijk dan een sms. Als je aan de telefoon met iemand anders bent, denk je dat het een soort van monogame realtie is. Je kan gewoon veel voelen. De stem, de manier waarop de mensen praten, of ze boos of blij zijn, etc.
Als je naar een helpdesk belt, nodig je iemand uit om je problemen te delen. Je verwacht dat iemand van je zelfde soort mens jou probleem kan oplossen. De meeste call centers liggen niet in eigen land. Ze liggen bijv. in India. Je bent aan de telefoon met iemand aan de andere kant van de wereld zonder het te weten.

In Nederlands zijn bijvoorbeeld call centers voor Spanje, Engeland, Duitsland, Turkije, België, VS, etc.

Dat is een fenomeen dat ik verder wil onderzoeken.

Geen opmerkingen: